Strona główna (Jednostka uczestnictwa)
Strona główna 
 
 
 

Jednostka uczestnictwa

Zobacz także: Decyzje inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne, Fundusz inwestycyjny, Opcje, Bony skarbowe

Jednostka uczestnictwa to wielkość umowna, część aktywów funduszu inwestycyjnego, którą można zakupić. Zakup jednostki uczestnictwa jest jednoznaczny z inwestycją w fundusz.

Spis tematów:
Co to jest fundusz inwestycyjny?
Rodzaje funduszy
Co to jest jednostka uczestnictwa?
Czy warto inwestować w fundusze?
Fundusze w Polsce i na świecie ...Temat: Ekonomia

Zobacz także: Decyzje inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne, Fundusz inwestycyjny, Opcje, Bony skarbowe