Strona główna (Oponiak)
Strona główna 
 
 
 

Oponiak

Zobacz także: Zapalenia nerwów, Siatkówczak, Osteomieloskleroza, Kuru, Kleszczowe zapalenie mózgu

Oponiaki mózgu to stosunkowo częste guzy mózgu, które w zdecydowanej większości mają łagodny charakter. Rosną one powoli, stopniowo odpychając mózg i osiągają nierzadko spore rozmiary.

Mogą to być nowotwory niezłośliwe (najczęściej - oponiaki lub nerwiaki), nie powodujące trwałych uszkodzeń tkanki mózgowej, lub złośliwe - glejaki (wywodzą ...

Guz mózgu jest najczęściej wynikiem przerzutu z nowotworu z innej części organizmu. Pierwotne guzy mózgu to oponiaki, glejaki, naczyniaki, kostniaki lub gruczolaki. Diagnostyka: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Objawy ...

Typowymi nowotworami łagodnymi, poza wymienionymi już gruczolakami, są na przykład tłuszczaki, włókniaki, nerwiaki, mięśniaki, oponiaki, naczyniaki, chrzęstniaki, kostniaki.
Nazwy tych nowotworów wywodzą się z nazw tkanek, w których się pojawiają.

mioma, oblak, tumor, glejak, lipoma, mięsak, śluzak, gąbczak, nerczak, nerwiak, neuroma, oponiak, osteoma, sarkoma, skórzak, tętniak, wyspiak, aneuryzm, anewryzm, chłoniak, czerniak, ganglion, kankroid, kostniak, leukemia, melanoma, mięśniak, ...



Temat: Choroby

Zobacz także: Zapalenia nerwów, Siatkówczak, Osteomieloskleroza, Kuru, Kleszczowe zapalenie mózgu