Strona główna (Elektrokardiogram)
Strona główna 
 
 
 

Elektrokardiogram

Zobacz także: Infarctus myocardii, Zespół dresslera, Hipoksja, Hiperkapnia, Choroba creutzfeldta-jakoba

Elektrokardiogram zdrowego, 21 letniego mężczyzny. Zaznaczony wdech i wydech.
Elektrokardiografia - zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie w celu przede wszystkim rozpoznawania chorób serca.

Elektrokardiogram (EKG)
dalej
Badanie EKG jest prostym, niebolesnym i powszechnym testem, który trwa zaledwie kilka minut.

Elektrokardiogram (EKG)
Za pomocą końcówek przytwierdzonych do nóg, rąk i klatki piersiowej dziecka aparat rejestruje powstające w sercu bioprądy i przedstawia je w formie wykresów.

Elektrokardiogram umożliwia ponadto rozpoznanie lokalizacji martwicy mięśnia serca i zorientowanie się, która tętnica wieńcowa uległa krytycznemu zwężeniu.

Elektrokardiogram wykazuje zwykle od­chylenie osi elektrycznej w lewo i cechy przecią;ż;enia lewej komory. Wystę;pować; mogą; również; zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (bloki czę;ś;cio­we lub cał;kowite) i ś;ródkomorowego.

Elektrokardiogram
Badanie radiologiczne klatki piersiowej z oceną sylwetki serca
Ultrasonografia jamy brzusznej
Przy podejrzeniu zwężenia tętnicy nerkowej - badanie przepływu krwi i angiografia tętnic nerkowych ...

W takich przypadkach chory o zawale może dowiedzieć się dopiero z zapisu EKG. ( Niekiedy zawał pozostawia trwałe ślady w elektrokardiogramie). Zdarza się też, że chory wraz z początkiem zawału traci przytomność.Temat: Choroby

Zobacz także: Infarctus myocardii, Zespół dresslera, Hipoksja, Hiperkapnia, Choroba creutzfeldta-jakoba